logo przedsiebiorcy

Eksperci

Przedsiębiorcy.pl na bieżąco poszerzają grono swoich ekspertów, jeśli mają Państwo propozycje kandydatury prosimy o kontakt.

 


Członkowie Przedsiębiorców.pl mogą korzystać z porad zespołu eksperckiego współpracującego z Federacją. Doświadczeni specjaliści oferują pomoc w  obszarach tematycznych związanych z prowadzeniem działalności.

 

Fundusze Europejskie

Antoni Rutka
Doradca zawodowy, ekspert krajowy oceniający od roku 2005 projekty w ramach EFS i ERRF. Autor i realizator (w charakterze konsultanta) projektów unijnych z obszarów realizowanych przez partnerów krajowych i zagranicznych (Niemcy, Dania, Szwajcaria) w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zatrudnienia i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, adaptacyjności pracowników i pracodawców, modelów kształcenia zawodowego, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, wsparcia doradczego i inwestycyjnego dla przedsiębiorstw.
W latach 1996-2008 wiceprzewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej Krajowej Sieci Usług dla MSP przy PARP, a w latach 2000-2008 członek Naczelnej Rady Zatrudnienia przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Ponad 40 lat doświadczeń w organizowaniu i realizacji działań szkoleniowych z obszaru przedsiębiorczości.
 
Michał Adamczyk
 

Prawo

Piotr Podgórski

p podgorskiRadca prawny – wspólnik w Kancelarii Prawnej Clever One. Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. W głównej mierze zajmuje się obsługą podmiotów gospodarcych. Aktywnie działa na rzecz Mazowieckiego Zrzeszenia Przemysłu Handlu i Usług. Posiada doświadczenie zdobyte w kancelariach prawnych oraz spółkach z zakresu wielu dziedzin prawnych. W ostatnim czasie jako In-house lawyer obsługiwał największą w Polsce firmę leasingową o zasięgu międzynarodowym. Zdobywał również doświadczenie w spółkach z sektora wojskowego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w negocjowaniu kontraktów, eliminowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem spółki oraz przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence). Interesuje się tematyką związaną z leasingiem.

Autor fachowych publikacji oraz komentarzy prawniczych w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Finansowej oraz w miesięczniku Radca Prawny. Służy głosem eksperckim w audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych. Bierze udział w licznych konferencjach biznesowych.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Seminarzysta studiów doktoranckich z zakresu prawa autorskiego na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Posługuje się językiem angielskim.

 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Tomasz Waźbiński

tomasz wazbinskiMenedżer Administracji Publicznej, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wyższa kadra zarządzająca administracji samorządowej, specjalista ds. integracji europejskiej, programów europejskich, kultury i edukacji oraz współpracy międzynarodowej. Obecnie Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Hadze. Inicjator powołania Polskiej Izby Handlowej w Niderlandach.
Pełnił funkcję Członka Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Reprezentant Związku Województw RP w Komitecie Monitorującym Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego; Członek Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) przy Prezesie Rady Ministrów; członek licznych kapituł nagród dla przedsiębiorców; przewodniczący Rady Nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Partnerstwo Publiczno-prywatne

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

batycka wasik Wójt Gminy Lesznowola od 1998 roku. Absolwentka prawa Samorządowego Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Zarządzania i Marketingu oraz Podyplomowych Studiów „Prawo Europejskie Samorządu Terytorialnego" w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2011 roku ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN, obecnie w trakcie przewodu doktorskiego.
Laureatka licznych nagród i wyróżnień, m.in.: „Wójt Roku 2001” w konkursie zorganizowanym przez I Program Telewizji Polskiej, "Najlepszy Samorządowiec 2005 Roku"; „Najlepszy Wójt 2009 Roku”, "Najlepszy Wójt Roku 2010", "Najlepszy Wójt Roku 2011", "Kobieta Sukcesu Mazowsza 2011", "Europejczyk Roku 2011", "Samorządowy Menadżer Regionu 2011", "Najlepszy Wójt Roku 2012", „Samorządowy Menadżer Roku 2012” w ramach konkursu Gmina Fair Play, „VIP Biznesu 2013”, „Businesswoman Roku 2013”, „Najlepszy Wójt Roku 2013”, „Samorządowy Menadżer Regionu 2014”, „VIP Samorządu 2014”, wyróżniona także nagrodą specjalną z okazji 25-lecia Wolności RP czy nagrodą Bene Meritus (Dobrze Zasłużony) przyznaną przez Europejski Klub Biznesu Polska.
Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP, Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, złotym medalem Za zasługi dla Obronności Kraju, srebrną odznaką Przyjaciel Dziecka, Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych, odznaką Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, złotą odznaką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, złotą odznaką „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej im. Franciszka Stefczyka”, odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielkczego, Żłotym medalem za zasługi dla Policji, srebrnym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką Honorową za zasługi dla Samorzadu Terytorialnego przyznana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Zawsze uśmiechnięta, profesjonalna, w pracy i w życiu kieruje się zasadą: NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE. Interesuje się literaturą, sportem i muzyką, lubi też podróżować.

Rachunkowość

dr Roman Seredyński, Partner Zarządzający UHY ECA, Biegły rewident

doktor nauk ekonomicznych, tytuł naukowy zdobywał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział
w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Obecnie sprawuje funkcję Partnera Zarządzającego w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów i publikacji z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

 

Michał Kołosowski, Partner UHY ECA, Biegły rewident – karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate. Posiada certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawany przez ACCA. Obecnie sprawuje funkcję Partnera w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

 

Prawo podatkowe

Edyta Krzywańska, Associate Partner UHY ECA – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12676); absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 r. zawodowo związana z doradztwem podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale doradztwa podatkowego w jednej z największych polskich firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej kontroli podatkowej, prowadzenia postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

 

Tomasz Moszczyński, Manager UHY ECA – doradca podatkowy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent doradcy podatkowego współpracując z kancelarią doradcy podatkowego, a następnie jako doradca podatkowy w spółce doradczej. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca i autor materiałów szkoleniowych oraz licznych artykułów o tematyce podatkowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno pojedynczych szkoleń, jak również specjalistycznych kursów z zakresu prawa podatkowego.

 

Budownictwo

mgr Barbara Reduch-Widelska – absolwentka SGPiS (obecna SGH) oraz licznych staży: krajowych i zagranicznych, studiów podyplomowych i kursów menedżerskich od 40 lat związana jest z branżą budowlaną (COBRTI „INSTAL”, Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, KPB „UNI-BUD”.
 Uczestniczka staży i szkoleń zagranicznych, w tym m.in.: dwumiesięcznego stażu we Francji z zakresu zarządzania i finansowania budownictwa społecznego HLM - obecnie w Polsce TBS, zorganizowanego i finansowanego przez francuskie Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, Mieszkalnictwa i Transportu oraz licznych szkoleń organizowanych przez Europejską Federację Przemysłu Budowlanego FIEC z siedzibą w Brukseli, organizacje europejskie, stowarzyszenia branżowe i inne organizacje partnerskie.
 Od 23 lat jest Prezesem Zarządu Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych „UNI-BUD” gdzie m.in. opracowała i wdrożyła wiele nowatorskich projektów służących eksporterom usług do UE i EOG jak np. uruchomienie centrum informacji o Unii Europejskiej, stały serwis informacyjny o zasadach działania na rynkach europejskich, w tym szczególnie niemieckim. Autorka szeregu publikacji w wydawnictwach branżowych w kraju i za granicą.
 Doświadczenie swoje wykorzystuje również w pracach licznych komisji i zespołów działających na rzecz rozwoju firm zwłaszcza tych z grupy MSP oraz w działalności szkoleniowej adresowanej do eksporterów usług.
 W ostatnich latach pełniła społecznie wiele funkcji na rzecz szeroko rozumianego środowiska budowlanego – była m.in. Prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, członkiem Prezydium Kongresu Budownictwa, Współprzewodniczącą Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

 

Szkolenia

Beata Domańska
Ze szkoleniami i projektami rozwojowymi związana od 2008 roku. Swoją pracę zawodową rozpoczynała od sprzedaży szkoleń, pozyskiwania Klientów i opracowywania ofert. Następnie realizowała projekty szkoleniowe z różnych zakresów tematycznych (zarówno komercyjne, jak również dofinansowane ze środków Unii Europejskiej). Odpowiadała za procesy doradcze, diagnostyczne i merytoryczne w obszarach szkoleń i rozwoju pracowników. Od 2012 roku mocno związana z działami sprzedaży – odpowiedzialna za naprawę i opracowanie strategii słabo funkcjonujących zespołów sprzedażowych.
Ukończone studia podyplomowe w zakresie Efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw; specjalizacja: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w strategiach rozwoju MŚP, jak również kurs trenerski: „Profesjonalny trener – szkolenia doskonalące warsztat trenerski”.
Ze względu na różnorodność projektów szkoleniowych, ekspert na bieżąco współpracuje z partnerami biznesowymi i służy wsparciem w zakresie:

- szkoleń interpersonalnych
- szkoleń sprzedażowych
- szkoleń jakościowych
- szkoleń technicznych
- szkoleń językowych
- szkoleń informatycznych
- szkoleń finansowo-prawnych

 

Samorząd Gospodarczy

Andrzej Stępniewski
Przewodniczący Rady Programowej
Ekspert ds. powszechnego samorządu gospodarczego
 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Robert Kmieciak

dr hab. w zakresie nauk o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 r. Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Kieruje zespołem politologów skupionych wokół Zakładu Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz polityce regionalnej. Autor szeregu prac poświęconych tematyce samorządowej.

 

dr Paweł Antkowiak

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Absolwent politologii o specjalnościach administracja samorządowa i administracja europejska. Ukończył studia podyplomowe Studium Programów Europejskich – Strategiczne Planowanie Rozwoju oraz kurs pedagogiczny.

W 2012 roku został powołany na funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji kształcenia. Od roku 2013 pełni także funkcję opiekuna kierunku studiów „Zarządzanie Państwem”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Kierownik studiów podyplomowych: „Public Policy” i „Zarządzanie Publiczne”, a także kursów dokształcających: „Akademia Liderów Lokalnych” i „Samorządowa Kampania Wyborcza”. Współpracuje ze studenckim Kołem Naukowym Samorządu Terytorialnego. Ekspert w projektach związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym.

 

dr Karol Dąbrowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, od 2010 roku w Warszawie w Collegium Varsoviense sprawował funkcje dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego (2010-2011); prorektora (2011-2013) oraz dziekana Wydziału Nauk Stosowanych (2013-2014). W 2012 r. pełnił też obowiązki Prorektora ds. dydaktycznych Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. W listopadzie 2014 roku rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji UMCS na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Państwa i Prawa. W międzyczasie pracował w administracji skarbowej; był ekspertem Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym; ukończył kurs języka migowego I i II stopnia; zajmował się szkoleniami z prawa autorskiego, ochrony danych osobowych i działalności fundacji. Współdziała z Kancelarią Świeca & Wspólnicy na polu nauki i szkolnictwa wyższego. Jego zainteresowania badawcze obejmują: administrację skarbową, metodologię nauki, prawne aspekty głuchoślepoty, samorząd gospodarczy, zarządzanie organizacjami pozarządowymi.

 

dr Katarzyna Walkowiak

 

dr Dariusz Grabowski

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces