logo przedsiebiorcy

Przedsiębiorcy.pl patronują Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi

W dniach 16–18 kwietnia 2018 r. w Hotelu Grand Nosalowy Dwór w Zakopanem odbędzie się Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi.


Organizatorem konferencji jest miesięcznik „Przetargi Publiczne”, a honorowy patronat nad Forum objął Urząd Zamówień Publicznych, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców-Przedsiębiorcy.pl, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za realizację najczęściej przeprowadzanych postępowań w Polsce, czyli zamówień na wykonanie określonej usługi lub dostawy w celu zapewnienia bieżącej działalności jednostki albo realizacji zleconych jej zadań. Tegoroczne Forum poświęcone jest analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na dostawy i usługi oraz przedstawieniu praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą wątpliwości zamawiających i wykonawców. Wszystkie prelekcje przeprowadzone będą w kontekście elektronizacji zamówień publicznych.

W programie m.in.:
- ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi a łączenie i dzielenie zamówień,

- renegocjacja umów o zp na dostawy i usługi w związku ze zmianą stawki VAT, zmianami w zakresie składek ZUS czy też wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- JEDZ jako obowiązkowy dokument elektroniczny,

- podpis elektroniczny w procesie elektronizacji zamówień publicznych,

- próbka w postępowaniu o zp na dostawy jako dokument przedmiotowy albo element treści oferty.

Więcej informacji na temat Forum, w tym formularz zgłoszenia na konferencję, znajdują się na stronie: www.zakopane.przetargipubliczne.pl

 

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces